Avslutade kurser

5A1242 Mikrokosmisk fysik 4p
2D1350 Programmeringsparadigm 4p
6E3584 Examensarbete inom realtidssystem 10p
6E3541 Realtidsprojekt 3p
6E2969 Java, fortsättningskurs 4p
6E3558 Nätverksteknik med TCP/IP 3p
6E3557 Realtidssystem 10p
6E3524 Realtid, fönster och grafik, RFG 5p
6E3526 Algoritmer och datastrukturer fortsättningskurs (STL) 3p
6E3522 Objektorienterad modellering, OOM 2p
6E2002 Algoritmer och datastrukturer 4p
6B3020 Datormusik 5p
6E2903 Miljö och arbetsvetenskap 4p
6E2926 Objektorienterad programmering med Java 4p
6E2008 Programvaruprojekt 9p
6E2013 Matematik 9p
6E2902 Företagsekonomi 3p
6E2006 Operativsystem 4p
6E2011 Matematisk statistik 4p
6E2007 Datorkommunikation 4p
6E2005 Objektorienterad programmering (C++) 4p
6E2001 Grundläggande programmering i C 4p
6E2004 Datorprojekt 5p
6E2928 Avancerad skriptprogrammering med Python 5p
6E2901 Informationsteknik och ingejörsmetodik 6p
6E2003 Digital- och datorteknik 8p
6E2301 Introduktionskurs i datateknik 1p
6E2300 Introduktionskurs i matematik 1p